EPIC cookies & privacy

Wij gaan voorzichtig om met je persoonsgegevens
Doneer

Privacy en Cookie Statement

Wij gaan voorzichtig om met je persoonsgegevens

De essentie van dit statement komt hierop neer: wij dragen zorg voor jou als website bezoeker en/of klant en doen ons best om alleen die mensen te mailen die daar expliciet om hebben gevraagd. We willen je de beste service bieden, alleen daarvoor is het belangrijk dat we iets meer weten over wie onze website bezoekt. Heb je je ingeschreven voor mailtjes van ons? Dan kan het natuurlijk voorkomen dat je dubbele mailtjes krijgt of teveel mail. Het kan ook zijn dat je helemaal uit onze database wil worden gehaald. Uiteraard prima. Laat het ons dan even weten, zodat we het aan kunnen passen. Klaar voor het stoffige gedeelte? Daar gaat ‘ie dan;

EPIC Sisters respecteert je privacy en behandelt de persoonlijke informatie die je verstrekt vertrouwelijk en zorgvuldig. Door je persoonsgegevens op te geven op de website ga je er mee akkoord dat wij je gegevens gebruiken overeenkomstig dit Privacy- en Cookie Statement.

EPIC Sisters, gevestigd aan Bremstraat 225 9404 GC Assen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Vastleggen van je gegevens
Wij gebruiken alleen gegevens die je uitdrukkelijk en vrijwillig verstrekt wanneer je de website bezoekt.
Deze gegevens gebruiken wij om je zo goed mogelijk verder te helpen. Je geeft persoonsgegevens door wanneer je:
– je aanmeldt voor de nieuwsbrief;

– je een donatie doet;
– informatie aanvraagt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam;
– Adresgegevens;

– E-mailadres;
– IP-adres;
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in de comment secties op onze website;
– Bankrekeningnummer wanneer je een donatie doet.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@epicsisters.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

EPIC Sisters verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– EPIC Sisters analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– EPIC Sisters volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

– EPIC Sisters verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

EPIC Sisters neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van EPIC Sisters) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

EPIC Sisters bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wanneer je je hebt ingeschreven de gratis nieuwsbrief kun je je op ieder moment uitschrijven door te klikken op de uitschrijf link onder iedere mail. Wanneer jij je hebt uitgeschreven wordt je volledig uit onze database verwijderd. Daarnaast is het op ieder moment mogelijk om met ons contact op te nemen om handmatige verwijdering aan te vragen.

Voor de boekhouden t.a.v. van de is iedere ondernemer wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren, hier houdt EPIC Sisters zich dan ook aan.

Delen van persoonsgegevens met derden

EPIC Sisters verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. EPIC Sisters blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Websites van derden
Op de website en in de nieuwsbrieven kun je links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt EPIC Sisters geen verantwoordelijkheid voor de omgang met jouw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website.

We anonimiseren je data voor Google Analytics
We houden deze donatie actie voor een specifiek doel en kunnen niet zonder informatie over het gebruik van onze site. We hebben onze analytics zo ingesteld dat je gegevens door Google worden geanonimiseerd en nooit terug te leiden zijn naar jou als unieke bezoeker. We delen daarnaast geen informatie met Google om in te zetten voor ads.

Heb je je ingeschreven voor de nieuwsbrief? Dan is dit wat we met je mailadres doen:

Het is ons doel om je de beste klantervaring te geven die we kunnen.

We gebruiken je gegevens om je advertenties voor te schotelen op Facebook
Uiteraard willen we ons marketingbudget effectief besteden en je tegelijkertijd de beste gebruikerservaring geven. Daarom maken we regelmatig marketingcampagnes met advertenties op Facebook. Hierbij delen we je gegevens via de Ads-manager van Facebook om je specifieke advertenties te laten zien voor nieuwe webinars en trainingen. Via deze link kun je alles lezen over hoe Facebook omgaat met je gegevens.

We gebruiken je gegevens om te checken of we een stapje extra voor je kunnen doen
We analyseren (alleen op onze eigen website) hoe je onze website gebruikt (we willen je bijvoorbeeld automatisch een mailtje kunnen sturen als je een aantal keer op een specifieke pagina van ons bent geweest).

Je kunt op ieder moment je gegevens laten verwijderen door ons
Je kunt je uitschrijven van iedere email lijst door onderaan de mail op een link te klikken. Ieder kwartaal verwijderen we alle emailadressen van mensen in de mailinglijst die zich hebben uitgeschreven én geen klant zijn. Wanneer je wel een klant bent en je toch hebt uitgeschreven ontvang je alleen emails die te maken hebben met je donatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

EPIC Sisters gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. EPIC Sisters gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@epicsisters.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. EPIC Sisters zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. EPIC Sisters wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

EPIC Sisters neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@epicsisters.nl

Vragen? Neem contact met ons op!
Heb je vragen over het gebruik van je persoonsgegevens of andere onderwerpen uit dit privacy statement, neem dan contact op met EPIC Sisters via: info@epicsisters.nl

EPIC Sisters behoudt zich het recht voor om dit Privacy en Cookie Statement te wijzigen. Dit Privacy en Cookie Statement is voor het eerst gepubliceerd in februari 2019.

Contactgegevens:

EPIC Sisters

Epicsisters.nl

Bremstraat 225

9404 GC Assen

+31625289906

Agnes de Vries is de Functionaris Gegevensbescherming van EPIC Sisters. Zij is te bereiken via info@epicsisters.nl

 

Share this blog!